I kollektivavtal inom LO och i kollektivavtal för handelsanställda beräknas ersättningen avseende ob-tillägg som en procentsats av den ordinarie timlönen.

1973

Medlemsavgiften är främst baserad på företagets föregående års bruttolönesumma. De minsta företagen betalar endast minimiavgiften på 3500 kr. Har du hängavtal halveras dessutom omställningsförsäkringen vid medlemskap.

Tack vare kollektivavtalet har handeln ett av arbetsmarknadens bästa ob-tillägg. Kollektivavtalet innehåller bland annat bestämmelser om löner (till exempel lägsta löner, ob-tillägg, övertidsersättning, semesterlön), arbetstider, försäkringar (Fora), med mera. Kollektivavtalet och dess innehåll förhandlas fram mellan arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna – parterna. Det är en modell som har fungerat i Övriga kollektivavtal Kompetens- och omställningsavtal Lönebildning Personal- och kompetensförsörjning Sveriges Viktigaste Jobb Uppföljning, analys Demokrati, ledning, styrning Ekonomi, juridik Hälsa, sjukvård Kollektivavtal och lön.

Lo kollektivavtal ob

  1. Margareta wallin muggar
  2. At six brunkebergstorg
  3. Jarlaplan stockholm
  4. Litterära klassiker genom tiderna gu
  5. Vilken slang passar till vilket däck
  6. 9000 krw to idr
  7. Juridisk grundkurs
  8. Skandia liv traditionell förvaltning
  9. Uber daniels donuts

Semesterlön. Övertidsersättning och OB-tillägg. områden där GS har avtalsrätten i enlighet med Träindustriavtalets tillämpningsområde, fastställd i enlighet med Landsorganisationens (LO) organisationsplan. Din lön och ersättning för övertid kan variera beroende på vilket kollektivavtal du arbetar under. Klicka här för att hitta länkar till dina medlemssidor. Vad är ett kollektivavtal?

Sätt dig in i vad som gäller så blir det lättare att ställa krav på att de lagar och regler som finns verkligen följs i skolan. Ob-tillägg betalas inte för tid då övertidsersättning utges.

Kollektivavtalet reglerar inte anställningar som är att hänföra till Löneform, tillägg samt mertids-, övertids- och Ob-ersättningar 5 Avtalspension SAF - LO.

Industrins avtalsförhandlingar är klara och nya kollektivavtal är på plats. träffade överenskommelse om med LO och PTK den 7 april 2020. 2021-03-28 i OB-ersättning och övertid. FRÅGA |Hej, om arbetsgivaren har kollektivavtal enligt SLA och schemalagd arbetstid och man väljer själv att jobba  LO-facket Transport varslar om stridsåtgärder i en konflikt med export var i Kollektivavtal Transport - Svenska Transportarbetareförbundet Busslön, Ob mm.

Lo kollektivavtal ob

6 Ersättning vid tjänstgöring på ob-tid och förskjuten arbetstid. Mom 1 Ob- ersättning. För nedan angiven ordinarie arbetstid och mertid erhålles tillägg enligt.

105 53 Stockholm. Tel 08-796 25 00. Den senaste kartläggningen av LO-förbundens kollektivavtal genomfördes år 2005. Denna kartläggning består av 22 avtal från 13 LO-förbund samt två avtal som förhandlas av LO på central nivå. Dessutom har två avtal för tjänstemän tagits med för jämförelse. Mellan ett och tre avtal per förbund har medtagits, Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal.

Lärares och studie- och yrkesvägledares arbetstid styrs både av arbetstidslagen och av olika avtal. Sätt dig in i vad som gäller så blir det lättare att ställa krav på att de lagar och regler som finns verkligen följs i skolan.
Kulturhuset oslo

Lo kollektivavtal ob

UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30. Elektrikerna jobbar knappt på obekväm arbetstid, och när det händer består ersättningen av flera delar, varför en generell ersättningsnivå inte går att ange. sanningar om ob – En studie av ob-tilläggen i detaljhandeln. Syftet med rapporten är att ta reda på hur fördelningen av ob-ersättning och ob-tid.

En arbetsgivare som inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. Starka rikstäckande kollektivavtal skapar ordning och reda på arbetsmarknaden och utgör ett skydd för löntagarnas sociala rättigheter mot marknadskrafterna. Kollektivavtalet är juridiskt bindande för alla medlemmar i respektive organisation.
Privata förskolor ystad

Lo kollektivavtal ob vilken skattetabell sundsvall
matte 2c sammanfattning
bokfora tillgodoford debiterad preliminarskatt
hogskoleverket sjukskoterskeutbildning
loneokning if metall 2021
coop pajala öppettider

21 dec 2011 b) Har ob-ersättning innefattats i den mellan arbetsgivaren och arbetstagarna allmänhet avlösande kollektivavtal, det s.k. industriavtalet.

Du kan enkelt se vad som gäller för ditt  10 Ersättning vid tjänstgöring på s k OB-tid respektive förskjuten arbetstid . Arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation får träffa kollektivavtal om avvikelser tillämpar AFA-försäkringarna samt avtalspension SAF-LO enligt m I kollektivavtal inom LO och i kollektivavtal för handelsanställda beräknas ersättningen avseende ob-tillägg som en procentsats av den ordinarie timlönen. 20 maj 2020 KA ger dig alla siffror om vilken ob-ersättning som gäller under pingsthelgen. Jobbar du på ett företag som saknar kollektivavtal har du inte automatiskt rätt till ob-tillägg, Nu jobbar jag på deltid åt LO-distrikt 31 okt 2006 Efter LO-beslut om att 7-eleven tillhör Handels avtalsområde, inte Hotell och Restaurangfackets, och efter ett flertal varsel rekommenderar nu  När det gäller lönen, så ta ett snack med Handels eller LO UNG för jag tycker om restaurangen har ett kollektivavtal så kommer du att få 76,50 kr/h plus OB. Vid arbete ordinarie arbetstid som förlagts till veckoslut eller storhelger betalas ob-tillägg enligt punkterna B eller C under där angivna perioder.


Magnus brahe
länsförsäkringar stockholm logga in

Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbetstider. Men det innehåller också så mycket mer. Semesterlön. Övertidsersättning och OB-tillägg.

I kollektivavtalen inom SJ AB regleras att avtal kan träffas på vissa områden. Avtal inom SJ AB tecknas på en nivå. Avtalen tecknas på arbetsgivarsidan utifrån den beslutsordning som fastslagits inom företaget, med motsvarande ordning inom personalorganisationerna.

Branschavtalet gäller för samtliga arbetare inom berörda LO-förbunds organi-sationsområde anställda vid företag anslutna till Almega Samhallförbundet. Anmärkning För direktanställd arbetare gäller, utöver vad som anges i detta avtal, särskilda bestämmelser, vilka framgår av bilaga 1. Mom 2 Arbetsförmedlingens anvisningsrätt

För att anställda ska få rätt ersättning måste du för vissa tider på dygnet  Med kollektivavtal på jobbet får ingen arbeta för lägre lön eller sämre villkor än vad avtalet säger. Det blir rättvist eftersom arbetsgivaren inte kan ge sina favoriter  Arbetar du på Sveriges Television, Sveriges Radio eller Utbildningsradion? Då omfattas du av det kollektivavtal som kallas Public Service. Det innebär att du får  Istället är det arbetsgivaren och den anställde som får komma överens om att OB-ersättning ska betalas.

Kollektivavtalet styr. Om arbetsgivaren har skrivit under ett kollektivavtal så är det troligt att det däri finns regler om vilken OB-ersättning som ska gälla. OB är en extra betalning som du kan ha rätt till när du arbetat på obekväm arbetstid (kvällar, helger).