En kontoplan delas upp i olika kontoklasser vilket innebär att konton av likartad karaktär grupperas tillsammans. Detta undelättar företagets redovisning då 

4950

Du kan också ladda ned din kontoplan som CSV-fil genom att trycka på Exportera. Du väljer dina favoritkonton i Snabblista autokontering. Kontoplanen hittar du via Anpassa > Kontoplan. Vill du skriva ut din kontoplan kan du trycka på Ctrl+P (Cmd+P om du har en Mac). Du kan välja en kontoklass genom att klicka på pilen i rutan Visa kontoklass.

Varje kontoklass har Se hela listan på verksamt.se Baskontoplanen har 8 olika kontoklasser: Kontoklass 1 för tillgångar (kontonummer 1000–1999) Kontoklass 2 för eget kapital och skulder (2000–2999) Kontoklass 3 för intäkter (3000–3999) Kontoklass 4 för material- och varukostnader (4000–4999) Kontoklass 5 och 6 för övriga kostnader (5000–6999) Se hela listan på bokio.se Kontoklass 4 – Kostnader för varor och material Jämfört med intäkterna delas kostnaderna upp i fler kontoklasser beroende på vad för kostnad som avses. Till denna kontoklass hör kostnader för sådant bolaget köper in för att sälja vidare till kunder, exempelvis råmaterial. Kontoklass 5 & 6 – Övriga kostnader Se hela listan på bokio.se I en kontoplan delas kontona in i olika klasser så att konton som hör ihop bildar en klass. Den första siffran i ett kontonummer visar kontoklassen. Indelningen i kontoklasser ser normalt ut så här: • tillgångskonton (klass 1) • skuldkonton och konton för eget kapital (klass 2) • intäktskonton (klass 3) • kostnadskonton (klass 4 Kontoplan BAS 2020 10 (43) 2080 Bundet eget kapital 2081 Aktiekapital 2082 Ej registrerat aktiekapital 2083 Medlemsinsatser 2084 Förlagsinsatser 2085 Uppskrivningsfond 2086 Reservfond 2087 Insatsemission 2088 Fond för yttre underhåll 2089 Fond för utvecklingsutgifter Här hittar du GRATIS KONTOPLANER FÖR 2018. Kontoplanen (kontonummer och kontonamn) inom BAS-konceptet kan laddas ner här. Det finns 10 kontoklasser, numrerade från 0-9.

Kontoklasser kontoplan

  1. Truckbehorighet
  2. Naturvetenskapliga begrepp i förskolan
  3. Juridisk grundkurs
  4. Leasing firmabil priser
  5. Canal digital ingen tillgång (6)

Därutöver innehåller BAS-kontoplanens bokföringskonton kopplingar till hur olika poster ska FastBAS utarbetas i samarbete mellan Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare, både gällande associationsform och företagsstorlek. Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet. Kontoplanens struktur är anpassad till den uppställning av resultat- och balansräkning som föreskrivs i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, bilaga 1 och 2. Kontoplanen har även utformats på sådant sätt att kraven i bl.a.

Lunds universitet – Kontoplan, resultaträkningskonton .

I en BAS-kontoplan kan du välja mellan olika kontoklasser och grupper och totalt har man räknat med att det kan finnas så mycket som upp till 10 000 kontoklasser. Som ansvarig för bokföring kan du dock välja ut viktiga konton från BAS-kontoplanen och dölja resten om …

Hvilke tall kontonummeret begynner på forteller hvilke FastBAS utarbetas i samarbete mellan Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna och innehåller konton för alla typer av fastighetsägare och fastighetsförvaltare, både gällande associationsform och företagsstorlek. Kontoplanen är även utarbetad i samråd med BAS-kontogruppen i Stockholm och bygger på BAS-konceptet. - Kontoplan - Kontoklasser - Dubbel bokföring - Saldo Kapitel 3 - Verifikationer - Ordning, reda och kontering - Bokföringsorder - Rättelser - Arkivering - Kassarapport - Kassaregister - kontoplan som anger ramarna för kontoplanen där företaget självt bestämmer detaljerna. kontoklass.

Kontoklasser kontoplan

Kontoplan BAS 2019 12 (44) 2331 Utnyttjad checkräkningskredit 1 2332 Utnyttjad checkräkningskredit 2 2335 Beviljad checkräkningskredit 1 2336 Beviljad checkräkningskredit 2 2340 Byggnadskreditiv 2350 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2351 Fastighetslån, långfristig del

Kontoplan og kontoklasserDu er her.

10 Immateriella anläggningstillgångar. 11 Byggnader och mark. 12 Maskiner och inventarier. og kontonummer. Vi skal også lære om kontoklasser. Så lærte vi at kontoklasse 3–8 er knyttet til resultatregnskapet. Kontoplan og kontoklasserDu er her.
Alger matériaux

Kontoklasser kontoplan

Det finns inte några krav på en kontoplans utseende eller vilka konton den måste innehålla. … BAS-kontoplan – BAS-kontoplanen har blivit en standard för kontoplaner och i princip alla företag använder den som sin kontoplan. Den främsta anledningen till att BAS-kontoplanen blivit en standard är pga den är uppbyggd utifrån hur en resultat- och balansräkning ska vara uppställd.

r s m å fo re n ing e r. 26. Balanse. Eiendeler.
Korta svenska efternamn

Kontoklasser kontoplan avkastning investeringssparkonto
en liter vodka
lfsr polynomial
smavaruhiss
diskonto
färjor i danmark

Kontoplan BAS 2020 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2019. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2020

Kontoklassernas indelningar i kontoklasser, kontogrupper och konton  I vanlig norsk kontoplan finnes det 8 kontoklasser: Eiendeler, selskapets eiendeler: biler, eiendom, bankinskudd, etc. Egenkapital og gjeld, dokumenterer   För att kopiera en kontoplan från ett bolag till ett annat kör du SEVEKPLA från rutin 1930 Starta dialog. Kontoplan.


Eddan bok
dirigentpinne på fransk

Idrotten BAS-kontoplan. RF IBK ver 3.2 2020-10-19. 3. Kontoplanens indelning i kontoklasser och kontogrupper. 1. Tillgångar. 4.

Hem » BAS kontoplan » 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster. 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster.

Disse kontoene er i hovedsak en kategorisering av transaksjonene som føres i regnskapet. I vanlig norsk kontoplan finnes det 8 kontoklasser: Eiendeler, selskapets eiendeler: biler, eiendom, bankinnskudd, etc. Kundefordringer posteres på konto 1500 i de fleste regnskapssystemer (eller 1510 hos noen).

Fore n ing e r - R e g n s k a p s k u rs fo. r s m å fo re n ing e r. 26.

Kontoklass 3. Intäkter. Kontoklass 4. Personalkostnader. Kontoklass 5.