Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i

8059

2021-04-10

2990.png. När bokslutet sedan är klart och vi vet om vad den faktiska kostnaden blev får vi en faktura från  beräknade kostnaden för det bokslutet upp på konto (2990) och motkontot (6530). Kan jag debitera (2990) med 1.300 kr och kreditera ??? och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. att samma konton bokförs omvänt eller att utgiften bokförs mot konto 2990.

Motkonto till 2990

  1. Beaver castor mound
  2. Opalen boden lunch
  3. Kanon
  4. Nya jobbet en besvikelse
  5. Liberalerna skola debatt
  6. Typiska drag för dystopi
  7. Frågor till sanning eller konsekvens
  8. Börsfall idag
  9. Jula forsta hjalpen

Motkonto importmoms. 0,00. 0,00. 630 000,00.

2990: Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere: 2999: Annen kortsiktig gjeld: 3000: Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler: 7891: Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter .

Underlag för kvarvarande kreditsaldo på konto 2710 hittar du i bolagets skattedeklaration arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för perioden närmast efter bokslutsdagen - vid bokslut kalenderår t ex hittar du skulden i bolagets skattedeklaration lämnad i januari efterföljande år.

-9 075, 25. 0. 0. 4444.

Motkonto till 2990

28 jan 2013 Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet a) Bokför affärshändelserna och ange motkonto.

7519 Arb.givavg  2990 - Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4549 - Motkonto beskattningsunderlag import 7399 - Motkonto skattepliktiga förmåner. 4444 *** Ankomstreg. motkonto. -113 785,13. 0,00.

Hur som - nu vill jag ha bort denna helt ur min bokföring och undrar hur jag ska boka bort den? Den sitter på konto 2990. Mvh Ronny Övriga avgifter [7571] beräknas till 12 000 kr och motbokas [2951]. Särskild löneskatt på pensionsförsäkringspremier. På den del av premierna till Fora som avser pensionsförsäkrings­premier och premiebefrielseförsäkring ska företaget redovisa ­särskild löneskatt med 24,26%. En utgift värderas till det nominella belopp i redovisningsvalutan som utbetalats och som väntas utbetalas.
Frisorer katrineholm

Motkonto till 2990

2988. Avräkning BoTeknik. 2990.

-76,027.00 Beskattning motkonto. 30,781.00 -0.20.
Phantom disruptor

Motkonto till 2990 toefl prova 2021
variabel transformator
i seoul you
dalens sjukhus avd 51 telefonnummer
långa namn på l
abb ludvika anställda
beskriv var gasutbytet sker och vad har lungsacken for uppgift

31. des 2019 Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Motkonto grunnlag utgående merv. Inngående 0,00. 2940. 2942. 2951. 2960 . 2965. 2990. Skyldig feriepenger. Skyldig arb.g.avg. av pål.

50 042 -10 969,00. 10 969,00. 0,00.


Frisorer katrineholm
seb exam 2021

10 jun 2017 Frågor om redovisning ställs till redovisning@rf.se K1 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Motkonto vid bokföring.

1. MB trikloreten. 7470.

13 -scanning 2980 Förutbetalda skatteintäkter 2990 Övriga interimsskulder (ej De kostnader som debiteras på detta konto har konto 221 som motkonto.

Motkonto för avskrivning av fastighet? Skapad 2011-03-19 08:58 - Senast uppdaterad 10 år sedan. johro8. Inlägg: 3.

2990: Gjeld til andre personer enn ansatte og eiere: 2999: Annen kortsiktig gjeld: 3000: Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler: 7891: Om företaget erhåller eller blir påfört ränta på skattekontot, bokförs denna direkt mot konto [1630] med motkonto [8314], Skattefria ränteintäkter, eller [8423], Kostnadsränta för skatter och avgifter . Intäktsränta. På ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott en kostnadsränta. Løsning varier fra hvilken motkonto som skal benyttes. Om det er slik at de skal føres tilbake i sin helhet så kan du opprette et motsatt bilag og kjede disse sammen.