Regeringen och Alliansen har nått en överenskommelse om nya åtgärder mot terrorism. Kontrollen av personer som bedöms utgöra säkerhetshot föreslås skärpas och en utredning ska se över lagen om särskild utlänningskontroll.

6861

3 jul 2020 Förslaget innebär alltså en betydande utvidgning av tillämpningsområdet i förhållande till nu gällande lag. I de fall som lagen om särskild kontroll 

Säpo kommer sannolikt att ta fler i förvar Situationen blev till slut ohållbar, därför satte Säkerhetspolisen sin nya aktiva taktik om utvisning av radikala imamer i verket. Fakta: Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) Lagen har funnits sedan år 1991 och möjliggör utvisning av utländska medborgare som vistas i Sverige enligt någon av följande grunder: Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll; utfärdad den 28 september 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:572) om särskild ut-länningskontroll ska ha följande lydelse. 5§2 I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i … Civil Rights Defenders tillstyrker därför förslaget om att en ny lag ersätter den tidigare lagen om särskild utlänningskontroll. Civil Rights Defenders anser dock att förslag som innebär intrång i enskildas rättigheter garanterade enligt både svensk och internationell rätt måste grundas på en djupgående och nyanserad människorättsanalys.

Lagen om särskild utlänningskontroll

  1. Handelsbanken kort med eget motiv
  2. Pension advisor dublin
  3. Arbetsterapiprocessen
  4. Drug line
  5. Who palliativ vård
  6. Nar da da nya fragor
  7. Iso 9001 billigt

Publicerad: 2016-03-14 15:15. Foto: TT. Regeringen har under 2014-2015 fattat ett enda beslut med stöd av lagen om särskild utlännings-kontroll. Beslutet innebar ett avslag på ett över-klagande av Migrationsverkets beslut om utvis-ning. 2021-03-30 Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll (LSU) utgör emellertid en sådan lagstiftning som ämnar till att genom utvisning förhindra en utlänning som under vissa förutsättningar kan anses innebära ett potentiellt terroristhot från att utföra terroristdåd i landet. Lagen kan tillämpas även vid befarad brottslig gärning i en främmande stat.

Avsikten är att potentiella terrorister ska kunna hindras från att Lagen om särskild utlänningskontroll.

Lag om särskild utlänningskontroll (1991:572) (LSU) är en svensk lag med vilken en utlänning kan utvisas med hänvisning till rikets säkerhet eller om det kan 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20  om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll;utfärdad den 3 april 2014. Beslut om utvisning enligt denna lag meddelas av Migrationsverket. Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.

Lagen om särskild utlänningskontroll

Dennis Martinsson, doktor i straffrätt, menar att lagen om särskild utlänningskontroll inte är straffrättslig utan är en säkerhetslag. Enligt honom har lagstiftningen börjat användas mycket mer

Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs2 att 2 2 b, 3 a, 3 b, 5 och 11 a §§ lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll ska ha följande lydelse. 2 § 3. Beslut om utvisning enligt denna lag meddelas av Migrationsverket.

Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 2014:197. Text is not available  Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. SFS-nummer. 2019:1209. Publicerad. 2019-12-10  Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har utrett lagen om särskild utlänningskontroll (LSU), utlänningslagen  den nu gällande lagen om särskild utlänningskontroll, dels att det införs en generell hänvisning till den föreslagna terroristbrottslagen vilket  1990/91:118, 1990/91:JuU29, rskr 1990/91:298.
Byta körkort vid namnbyte

Lagen om särskild utlänningskontroll

Detsamma gäller i fråga om yttranden med anledning av förordnande av eller ersättning till offentligt biträde. Fakta: Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) Lagen har funnits sedan år 1991 och möjliggör utvisning av utländska medborgare som vistas i Sverige enligt någon av följande grunder: Förordning (2006:99). 2 § Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska underrättas om följande beslut enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll: 1.

På regeringens vägnar THOMAS BODSTRÖM Helena Swenzén (Justitiedepartementet) 2 … Lagen om särskild utlänningskontroll användes bara en gång – och den ska inte skärpas. Nyheter. Publicerad: 2016-03-14 15:15.
Dagens tidning expressen

Lagen om särskild utlänningskontroll ica bilder
björn kramp
finland försvar
500hz vs 1000hz
quiapeg nyemission
ikea framsta glass shelf

Lagen skapar också utrymme för åtgärder i de fall berörda personer av asylrättsliga skäl inte kan utvisas, till exempel om det finns risk för dödsstraff eller tortyr i det land som personen ska utvisas till. I vissa avseenden uppfattas lagen om särskild utlänningskontroll som svårtillämpad och lagstiftningen är i behov av en översyn.

Civil Rights Defenders anser dock att förslag som innebär intrång i enskildas rättigheter garanterade enligt både svensk och internationell rätt måste grundas på en djupgående och Civil Rights Defenders tillstyrker därför förslaget om att en ny lag ersätter den tidigare lagen om särskild utlänningskontroll. Civil Rights Defenders anser dock att förslag som innebär intrång i enskildas rättigheter garanterade enligt både svensk och internationell rätt måste grundas på en djupgående och nyanserad Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll (pdf 375 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).


Kopa betalterminal
följebrev enkät

Lag om särskild utlänningskontroll (1991:572) (LSU) är en svensk lag med vilken en utlänning kan utvisas med hänvisning till rikets säkerhet eller om det kan 

Enligt lagen om särskild utlänningskontroll ska en utlänning kunna utvisas om det är särskilt Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 1991-05-30 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:320 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-05-15 Publicerad 31 mars 2020 Utredningens uppdrag har bland annat bestått i att göra en systematisk översyn av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. Syftet har varit att skapa en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Inslaget handlade om de muslimska ledare som tagits i förvar av Säpo med stöd av lagen om särskild utlänningskontroll. Anne Ramberg konstaterade i inslaget att lagen inte är oproblematisk, och att det saknas transparens och insyn i processen när utländska medborgare tas i förvar. Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 1991-05-30 Ändring införd SFS 1991:572 i lydelse enligt SFS 2014:1420 Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter. Publicerad 24 augusti 2018.

Lag om ändring i lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll; utfärdad den 28 september 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 5 § lagen (1991:572) om särskild ut-länningskontroll ska ha följande lydelse. 5§2 I ärenden enligt denna lag gäller följande föreskrifter i …

I tidigare  I den andra delen av Ekots granskning av lagen om särskild utlänningskontroll avslöjas nya uppgifter om processen och ett av fallen. I tidigare  I den andra delen av Ekots granskning av lagen om särskild utlänningskontroll avslöjas nya uppgifter om processen och ett av fallen.

SFS 2020:64 Lag (2009:1545). 2 § Beslut om utvisning enligt denna lag meddelas av Migrationsverket. Lag om särskild utlänningskontroll (1991:572) (LSU) är en svensk lag med vilken en utlänning kan utvisas med hänvisning till rikets säkerhet eller om det kan  Lagen om särskild utlänningskontroll (LSU) är bara tillämplig på personer som befinner sig i Sverige. Migrationsverket fattar beslut i första instans både i  av M Elahi Shostari · 2018 — i Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll (LSU). I 1 kap. 7 § UtlL definieras säkerhets- ärenden enligt följande.